อิโนแอค เลือกที่จะปลูกป่าแห่งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเต็มไปด้วยพรรณไม้แห่งนวัตกรรมที่หลากหลาย แทนการดูแลต้นไม้สูงใหญ่เพียงต้นเดียว
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค อิโนแอคได้พัฒนาธุรกิจในหลากหลายสาขา โดยแบ่งเป็น 4 สาขาหลัก คือ ยูรีเทน, ยาง, พลาสติก และวัสดุสังเคราะห์ ปัจจุบันธุรกิจทั้ง 4 สาขาได้เติบโตเป็นเครือข่ายที่มั่นคง มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการต่อตลาดในปัจจุบัน
นวัตกรรมเพื่อยุคโลกาภิวัฒน์
INOAC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในศาสตร์แห่งวัสดุสังเคราะห์ โดยการสร้างเครือข่ายที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้INOACได้มุ่งเน้นการดำเนินงานของสมาชิก เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากสังคมและจากลูกค้า ให้กับองค์กรและเครื่องหมายการค้า INOAC ได้
แนวทางการดำเนินงาน
ความท้าทาย คิดอย่างรอบคอบและลงมือทำโดยไม่กลัวต่อความล้มเหลว
ความพึงพอใจของลูกค้า ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ความซื่อสัตย์ & ไว้วางใจ มีความน่าเชื่อถือ ไม่หลอกลวงหรือทุจริต
ผลกำไร ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพิ่มผลกำไร
ความเป็นทีม นำเสนอความคิดที่จริงใจและเชื่อถือได้
ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ในฐานะองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ INOACได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านงานวิจัยทางวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านวัสดุสังเคราะห์ และจะยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยอาศัยความสามารถและประสบการณ์ อันถือเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร INOAC เชื่อมั่นว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่อิสระ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นหัวใจสำคัญในการนำองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรม
Our Partners