การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 Products Material Description Application Example Material
PE-Z Polyolefin foam วัสดุกันกระแทกสำหรับงานก่อสร้าง LD grade
Cell Damper Polyurethane foam วัสดุกันสะเทือนสำหรับรถบรรทุก BF -150,300,500 , 700
Our Partners