การแพทย์
 Products Material Description Application Example Material
PORON Polyurethane foam กันกระแทกและกันการรั่วซึมในอุปกรณ์การแพทย์ TM, TG, FW
NanNex silicone foam กันกระแทกและกันการรั่วซึมในอุปกรณ์การแพทย์ TL
PE-Z Polyolefin foam สำหรับอุปกรณ์สำหรับPodiatrics, Prosthetics, Orthotics LD, EV, HD grade
MAPS Polyolefin foam ใช้เพื่อการกรอง และให้ของเหลวทางการแพทย์ไหลผ่านอย่างคงที่ K001, ST15, St30
Our Partners