การกรอง

การกรอง

การควบควมการไหลผ่านของของเหลวให้คงที่
 Products Material Description Function Material
MAPS Polyolefin foam ควบคุมการไหลผ่านด้วยการกำหนดขนาดของเซลล์ K001, TM38, VT20, ST30, ST15
Our Partners