ป้องกันการลามไฟ

การทนต่อการลามไฟ

วัสดุทนต่อการลามไฟสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย
 Products Material Description Function Material
PORON Polyurethane Foam ทนต่อการลามไฟตามมาตรฐานUL HBF CH, MX , ML, MS, MH , SRU
NanNex Silicone foam รองรับการกระแทกได้ และผ่านมาตรฐาน TL
Basotect Melamine foam มีน้ำหนักเบาและมีความนุ่ม และผ่านมาตรฐาน V3012, G, W
PE-Z Polyolefin foam มีเบสเป็นโพลีโอเลฟิน และผ่านมาตรฐาน LD 24FR , LD 33 FM
Transcool Silicone , Acrylic, Styrene มีซิลิโคนและอะคีลิคและสายลีนเป็นเบส และผ่านมาตรฐาน GT, GS, GP, GM111,GB, GV, GX111, T20,30, 40,50,55,70
Cell Damper Polyurethane Foam เป็นพียูโฟมที่มีความหนาแน่นสูงและความนุ่ม,ปานกลาง,แข็ง และผ่านมาตรฐาน UL  HBF BF-150, BF-300, BF-500, BF-700
Our Partners