Transcool

null

null

Transcool คืออะไร?

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรื่องการระบายความร้อนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น แผ่นระบายความร้อนคือสิ่งหนึ่งที่ใช้ตอบโจทย์เรื่องการจัดการระบายความร้อน ซึ่งTranscool เป็นวัสดุหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนและอุปกรณ์ทำความเย็นได้ Inoac ได้ผลิตแผ่นระบายความร้อนที่มีค่าการนำความร้อนสูงและมีความนุ่มเหมือนฟองน้ำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้สำหรับการใช้งานในด้านการระบายความร้อน

Transcoolมีจำหน่ายโดยมีทั้งแบบชนิดแผ่นG series และชนิดเทปS series โดยซีรีย์Gผลิตจากซิลิโคนพอลิเมอร์ซึ่งมีความทนทานยอดเยี่ยมและทนความร้อนที่ดี ส่วนซีรีย์Sคือเทประบายความร้อนระบบสไตรีนซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง ความบาง ความนุ่มและการยึดติด

ลักษณะเฉพาะของซีรีย์G

ลักษณะเฉพาะของซีรีย์S

 • มีหลายความแข็งและระดับการนำความร้อน (ความแข็ง ตั้งแต่ 20 จนถึง 45 askerC และการนำความร้อน ตั้งแต่ 1.2 จนถึงประมาณ 5.0 W/mK)
 • สามารถผลิตความหนาได้หลากหลาย
 • สามารถทำให้รูปร่างเว้าหรือนูนได้ง่าย
 • ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิวทำให้ง่ายต่อการประกอบในไลน์ผลิตโดยการควบคุมความเหนียวของพื้นผิว
 • เป็นวัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผ่านมาตรฐาน RoHS
 • บางเพียง 0.2 mm แต่การนำความร้อนสูง (1.4~1.8 W/mK)
 • มีทั้งชนิดแรงยึดติดสูงและชนิดแรงยึดติดต่ำ
 • เป็นวัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผ่านมาตรฐาน RoHS

null

null

Masa Sheet

Masa Sheet คือผลิตภัณฑ์แบบแผ่นของยางแบบซิลิโคนแข็งที่มีความหานเริ่มต้นจาก 0.1 mm และมีความแข็งที่หลากหลาย (ไม่มีหน้าที่นำความร้อน)

ลักษณะพิเศษ

 • มีความหนา 0.1-0.6mm (ความหนาต่ำสุดจะเปลี่ยนแปลงตามเกรดของผลิตภัณฑ์)
 • ความแข็ง 20-70 ตามมาตรฐาน JIS Type A สีมีแบบไม่มีสี, สีเทาและสีดำ
 • พื้นผิวจะมีทั้งแบบวาวและแบบด้าน
 • มีทั้งแบบที่มีเทปกาวและไม่มีเทปกาว
 • มีสารไซลอกเซนต่ำ
 • มีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40ถึง200
Our Partners