อิเล็กทรอนิกส์
 Products Material Description Application Example Material
PORON Polyurethane Foam ปะเก็น LCD, แผ่นรองยาง, เบาะกันสะเทือน HH, MX, SRS, ML, MS, MH
NanNex Silicone foam ปะเก็น กันน้ำรั่วซึม TL
PE-Z Polyolefin foam ไม่มีฮาโลเจน, ไม่มีVOC, มีก๊าซระเหยต่ำ LD grade, EV grade
Basotect Melamine foam ฉนวนความร้อนในหม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า และไมโครเวฟ G . G+ TG, UF
Cell Damper Polyurethane Foam กันสะเทือนในลำโพง และจอ LCD TV BF-150,300,500 , 700
Our Partners