การทนต่อสารเคมี

การทนต่อสารเคมี

MAPS เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทนต่อสารเคมี
 Products Material Description Function Material
MAPS Polyolefin foam ทนต่อสารเคมีและตัวทำละลาย, มีความสามารถในการดูดซึม K001, TM38, VT20, ST30, ST15
Our Partners