การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

PE-Z, MAPS : ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองจาก FDA รวมมีเกรดทนต่อสารเคมี
 Products Material Description Function Material
PE-Z Polyolefin foam เกรดFDA LD, EC series
MAPS Polyolefin foam ทนต่อสารทำละลายและสารเคมี สามารถนำกลับมาใช้ใหม่, สัมผัสที่นุ่ม K001, ST-30 , ST 15, VT-20
Our Partners