<div class='title'>

PORON

</div>

<div class='desc'>

PORON® เป็นโฟมชนิดพิเศษที่ประกอบด้วยโครงสร้างของเซลล์ที่มีการเรียงตัวที่ดีและสม่ำเสมอ ซึ่งแตกต่างจากโฟมอื่น ๆ โดยมีค่าการคืนตัวที่ดี (low compression set) และการเสียรูปจากความล้าต่ำ (minimal set-in fatigue) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆอีกเช่น การดูดซับพลังงาน (energy absorption) ความสามารถในการป้องกันการรั่วซึม (sealability) เสถียรภาพเชิงมิติ (dimensional stability)    และไม่มีการเคลื่อนย้ายของโมเลกุล (migration)  ซึ่งถูกใช้ในการกันรั่วซึม, บรรจุภัณฑ์และวัสดุกันกระแทกในหลากหลายกลุ่มเช่น คอมพิวเตอร์ (PC) / ไอที , รถยนต์, เครื่องใช้ภายในบ้าน, อุปกรณ์ไฟฟ้า (A / V),  อุปกรณ์กีฬา, สินค้าเวชภัณฑ์และรองเท้า


</div>

<div class='more-btn'>

<a href='http://inoac.com.sg/th/products/poron/'>รายละเอียดเพิ่มเติม</a>

</div> <div class='title'>

Cell damper

</div>

<div class='desc'>

เป็นโฟมโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์ ที่พัฒนาเพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนเพื่อลดการสั่นไหว ด้วยคุณสมบัติต้านการสั่นสะเทือนที่เหนือกว่าโฟมแบบเดิมจึงสามารถนำไปใช้ในงานด้านต่างๆได้หลากหลาย และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ชนิด โดยสามารถผลิตความหนาได้อย่างหลากหลายและสามารถผลิตให้มีขนาดต่างๆกันได้

</div>

<div class='more-btn'>

<a href='http://inoac.com.sg/th/products/cell-damper/'>รายละเอียดเพิ่มเติม</a>

</div> <div class='title'>

Basotect

</div>

<div class='desc'>

Basotect ®เป็นโฟมที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยผลิตจากเมลามีนเรซิน Basotect ®มีลักษณะเฉพาะตัวและความสามารถต้านทานเปลวไฟสูงและมีลักษณะโครงสร้างของเซลล์ที่ดี นอกจากนี้ Basotect ®เป็นโฟมที่มีน้ำหนักเบามากและโดดเด่นในเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย

</div>

<div class='more-btn'>

<a href='http://inoac.com.sg/th/products/basotect/'>รายละเอียดเพิ่มเติม</a>

</div> <div class='title'>

MAPS

</div>

<div class='desc'>

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่มีรูพรุนและเป็นเซลล์เปิดและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการผลิตนั้นสามารถควบคุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ที่ต้องการได้ (10μ ~ 250μ) โดยการสกัดสารนิวเคลียร์ และยังสามารถเปลี่ยนเรซินตั้งต้นเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายคุณสมบัติได้

</div>

<div class='more-btn'>

<a href='http://inoac.com.sg/th/products/maps/'>รายละเอียดเพิ่มเติม</a>

</div> <div class='title'>

Nannex

</div>

<div class='desc'>

เป็นแผ่นซิลิโคนที่ไม่ติดไฟ  NanNexเป็นโฟมซิลิโคนที่มีความสามารถในการขยายตัวสูงถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีล่าสุดของโพลิเมอร์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการทนความร้อนและความเย็น อีกทั้งความสามารถในการทนต่อการติดไฟ จึงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย

</div>

<div class='more-btn'>

<a href='http://inoac.com.sg/th/products/nannex/'>รายละเอียดเพิ่มเติม</a>

</div> <div class='title'>

P.E-Lite z

</div>

<div class='desc'>

<div>Azote เป็นโฟมคุณภาพสูงจากกระบวนการควบคุมการขยายตัวแบบพิเศษของเรซินโพลีเอทธิลีน</div>
<br>
<div>ZOTEK คือพลาสติกโฟมทางวิศวกรรม ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยได้จากNylon resinและPolyvinylidene fluoride resin</div>
<br>


<div class='more-btn'>

<a href='http://inoac.com.sg/th/products/p-e-lite-z/'>รายละเอียดเพิ่มเติม</a>

</div> <div class='title'>

Transcool

</div>

<div class='desc'>

<div>เนื่องด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรื่องการระบายความร้อนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น แผ่นระบายความร้อนคือสิ่งหนึ่งที่ใช้ตอบโจทย์เรื่องการจัดการระบายความร้อน  ซึ่งTranscool เป็นวัสดุหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนและอุปกรณ์ทำความเย็นได้  Inoac ได้ผลิตแผ่นระบายความร้อนที่มีค่าการนำความร้อนสูงและมีความนุ่มเหมือนฟองน้ำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้สำหรับการใช้งานในด้านการระบายความร้อน</div>

</div>

<div class='more-btn'>

<a href='http://inoac.com.sg/th/products/transcool/'>รายละเอียด</a>

</div>
ล่าสุด ข้อมูล
มกราคม 2013
ผงค้าเครื่องสำอาง , โรงงานเริ่มตั้ง
2012 ธันวาคม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ไม้ทำความสะอาด, สิงคโปร์, มาเลเซีย, สินค้าคงคลัง เริ่ม
2012 พฤศจิกายน
จุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์ Basotect ชุด G+ UL, รุ่น UF ของล่าสุดป้องกันการสั่นสะเทือน Damper เซลล์วัสดุตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานการค้า
อิโนแอคเชื่อมั่นว่า ความคิดอิสระและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างสร้างสรรค์บวกกับการทำงานอย่างมุ่งมั่น จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าที่คุณคิด
ทำไมต้องอิโนแอค
บริษัทอิโนแอคเป็นบริษัทรายแรกในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโฟมโพลียูรีเทนในประเทศญี่ปุ่น และต่อมาได้กลายเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีโฟมโพลียูรีเทน อย่างไรก็ตามบริษัทเรามิได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพียงแค่ผลิตภัณฑ์เดียว แต่เราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่นด้วย เช่น ยาง พลาสติก และวัสดุต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับการสร้างป่าไม้ด้วยต้นกล้า โดยเราจะสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเปรียบได้กับต้นไม้ บริษัทอิโนแอคได้ดำเนินการขยายธุรกิจให้เสมือนกับการสร้างป่าไม้ไปทั่วโลกโดยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น รวมถึงภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลกษณ์และการบริการที่หลากหลายจะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

Our Partners